#9.5104 Degenerative

posted on 18 Apr 2011 09:04 by leukhemiaphobia
   การกระทำของมนุษย์บางตัวก็รับไม่ได้
 
   ทำคนเดียว สร้างคนเดียว แต่ทำให้เสียหายกันทั้งหมู่คณะ
 
   หลังจากเทศกาลอันสนุกสนานปนกับความบ้าระห่ำของคน มีทั้งภาพที่ดี และภาพที่แย่ในสายตาของประชาชนอย่างเรา
 
   วันนี้แทบจะไม่อยากจะบันทึกเรื่องพวกนี้ แต่พอได้เห็น ได้อ่าน มันทำให้เสียความรู้สึกแบบประมาณว่า
 
   "เสียใจจริงๆ กับการกระทำของมนุษย์"
 
   เมื่อไหร่ที่จะหยุดสักที พฤติกรรมที่มันไม่เหมือนมนุย์ มันเหมือนสัตว์ที่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีหิริโอตัปปะ
 
   มันเป็นความอัดอั้นตันใจ เพราะความสนุกก็ต้องรู้ถึงขอบเขตของความดีงามและความชั่วว่ามันแตกต่างกันอย่างไร
 
   ไม่รู้จะเขียนอะไรต่อไป มันจุกอกจนคิดอะไรไม่ออก เอาเป็นว่า "วัฒนธรรมอันดีงาม ย่อมเสื่อมทรามจากพวกที่ไร้มันสมองและความยั้งคิด"

Comment

Comment:

Tweet