#1.0101 Hope

posted on 20 Oct 2010 08:54 by leukhemiaphobia
ตอนนี้มนุษย์กำลังโดนลงโทษจากธรรมชาติอย่างเจ็บแสบ
 
คงมาจากหลายสาเหตุ สร้างสิ่งปลูกสร้างมากมาย โดยไม่คำนึงถึงต้นไม้ที่มันร่อยหรอเหลือเพียง
น้อยนิดจนไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำที่เกรี้ยวกราดได้แม้แต่น้อย
 
การขาดจิตสำนึกที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน หรือเพียงแต่ปลูกต้นไม้เอาหน้า พอหมดเวลาก็ทิ้งไปโดย
ไม่หันกลับมาเหลียวแล ไม่มีการบำรุงรักษา
 
เหมือนกับว่าเบื้องบนต้องการที่จะชำรำล้างสิ่งสกปรกที่หมักหมมและทับถมกันเป็นเวลานาน เพื่อ
 
ทำให้มันสะอาด และปลูกสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า "จิตสำนึก" ขึ้นมาอีกครั้งในร่างกายและความคิดของ
มนุษย์ทุกคน
 
ไม่มีใครที่อยากเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัวเรา คนรอบข้าง หรือแม้แต่สัตว์ร่วมโลก
 
ตอนนี้คนที่ถูกลงโทษกำลังกะเสือกกระสนแบบไม่คิดชีวิต ต้องระมัดระวังตัวเองจนเหมือนคนบ้า
มีเพียงหวังเดียวว่า เมื่อไหร่ที่การลงโทษนี้จะจบลง
 
และหลังจากนั้นก็คงจะคิดได้ว่า ...
 
"เราควรทำเพื่อเขาบ้าง ไม่ใช่คิดแต่ผลประโยชน์เพื่อตัวเองฝ่ายเดียว"
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet